Forside      Intranet
In English Ordbog Sitemap Print Ansvar Kontakt

Ankenævnet for investeringsforeninger

Ankenævnet gør det nemt for dig som medlem af en investeringsforening at klage. Tvister afgøres på en hurtig og nem måde, som alle parter kan have tillid til. Her kan du læse, hvordan ankenævnet arbejder, og hvordan du kan klage. 

De formelle og præcise regler fremgår af nævnets vedtægter (PDF). 

Hvem har oprettet ankenævnet?

Ankenævnet for Investeringsforeninger er oprettet af Forbrugerrådet og InvesteringsForeningsRådet. Ankenævnet er i medfør af lov om forbrugerklager godkendt til at behandle klager.

Hvem kan der klages over?

Ankenævnet behandler klager over investeringsforeninger, specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. omfattet af Lov om investerings-foreninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Hvem kan klage?

Ankenævnet behandler klager vedrørende private medlemsforhold. Klager fra erhvervsdrivende kan behandles, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende et privat medlemsforhold.

Hvad kan der klages over?

Klagen skal vedrøre en konkret formueretlig tvist, dvs. angå et forhold, der har økonomisk betydning for klageren.

Hvornår kan jeg klage ?

Før du indgiver en klage til ankenævnet, skal du forgæves have søgt at opnå en tilfredsstillende ordning ved at henvende dig til foreningen. 

Hvordan kan jeg klage?  

Klagen til nævnet skal indgives på et særligt klageskema, der kan rekvireres i Ankenævnets sekretariat eller hentes her. Samtidig skal der betales et gebyr på 150 kr., som tilbagebetales, hvis klageren får medhold i klagen.

Adressen er:

Ankenævnet for Investeringsforeninger
Amaliegade 8 B 2
Postboks 9029
1022 København K

Telefonnummer 35 43 63 33
Telefontid mandag-fredag kl. 9.30-12.30

Telefax 35 43 71 04

Hvordan arbejder Ankenævnet ?

Efter en skriftlig forberedelse af klagen forelægges sagen for Ankenævnet, medmindre sagen er blevet løst, mens den bliver forberedt. Sagsbehandlingsformen er skriftlig. 

Har klageren fået helt eller delvist medhold, skal afgørelsen forkyndes over for investeringsforeningen. Når Ankenævnet har truffet en afgørelse, kan sagen af enhver af parterne indbringes for domstolene - dog med enkelte begrænsninger. Læs de præcise regler i vedtægterne.

Hvordan er Ankenævnet sammensat ?

Ankenævnets formand er højesteretsdommer Vibeke Rønne. Næstformændene er landsdommer John Mosegaard og byretsdommer Kari Sørensen.  Ankenævnets medlemmer er i øvrigt udpeget af henholdsvis Forbrugerrådet og Inve­ste­ringsForeningsRådet. I den enkelte sags behandling deltager foruden formanden eller næstformanden to medlemmer udpeget af Forbrugerrådet og to medlemmer udpeget af InvesteringsForeningsRådet.

Medlem af FIN-Net

Ankenævnet for Investeringsforeninger er medlem af "Klageordninger i EU vedrørende den finansielle sektor". Læs mere. http://www.fin-net.eu

Sidst opdateret 05-03-2013

Amaliegade 4
Ankenævn beretning 2012
Ankenævn beretning 2011
Ankenævn beretning 2010
Ankenævn beretning 2009
Ankenævn beretning 2008
Ankenævn beretning 2007
Ankenævn beretning 2006
Ankenævn beretning 2005
Ankenævn beretning 2004
Ankenævn beretning 2003
Ankenævn beretning 2002
InvesteringsForeningsRådet    Amaliegade 31    1256 Kbh K.    3332 2981    info@ifr.dk